Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Teologi

Vetenskapen om Gud är inte längre en vetenskapsgren i Sverige, även om någon universitetsinstitution fortfarande behåller ordet av oklara skäl. För 100 år sedan var de teologiska fakulteterna fortfarande de förnämsta. I utlandet bedrivs fortfarande klassisk teologisk vetenskaplig forskning.
Är det möjligt att vetenskapligt diskutera Guds existens? Kan man vetenskapligt utröna Guds väsen? Dessutom kan man fråga sig om man vetenskapligt kan studera en religion. Detta forskningsfält är det som dominerar Per Linders forskning.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Thomas ab Aquino

Augustinus

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden