Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Intressanta studieområden | Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Filosofins och teologins historia

 

 

Snickeriverkstad

Jag har inte enbart en filosofisk, teologisk och religionshistorisk verkstad utan dessutom en snickeriverkstad för tillverkning av framförallt möbler, särskilt så kallade östgötastolar. Se bild.

En monsignore (en titel som särskilt förtjänta katolska präster kan få) sade en gång till mig när jag höll på att bygga ett hus: ”Du är duktig med dina händer”. Arma stackare tänkte jag, du som läst så mycket Aristoteles och Thomas ab Aquino och inte förstått att själen är kroppens form, att vi är vad vi gör och inte vad vi tänker. Själva handlandet visar vilka vi är.

I Jakobs brev finns samma tanke. ”Den som blickat in i frihetens lag… och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör”.

Ludwig Wittgenstein går ännu längre. Det är ingen skillnad på tanke och handling, vi har ingen privat sfär. Kropp och själ, intellekt och handling är ett och samma, oskiljaktiga.

Händernas verksamhet är ett måste för att vi skall kunna förverkliga vår natur, det är för detta vi har våra händer. Händerna är inte enbart avsedda för en penna eller tangentbord. För mig är de båda verkstäderna, den andliga verkstaden och snickeriverkstaden oskiljaktiga, samma sak.

 

Per Linder