Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Religionspsykologi

Religionspsykologin har traditionellt sysslat med den religiösa erfarenheten och religiöst beteende. Man har utgått från vanlig psykologi med de perspektiv som växt fram sedan psykologins tillkomst som vetenskapsgren runt sekelskiftet 1900. Dessa perspektiv förutsätter i sin tur olika filosofiska utgångspunkter. De psykologiska perspektiven, deras filosofiska grund och deras konsekvenser för synen på den religiösa erfarenheten presenteras i olika arbeten på hemsidan.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Sigmund Freud

Carl-Gustav Jung

Nathan Söderblom

 

Theresa av Avila

Buddha

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden