Mina reflektioner

Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Intressanta studieområden | Forskning och studier | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

kyndelsmässodagen 2008

Edith Steins syn på empati

Sammanfattning av hennes avhandling från 1916

 

Edith Stein var fenomenolog i Husserls anda. Fenomenologin präglas av att vi skall utforska hur något framträder i medvetandet (grek. fenomen = vad som framträder). Fenomenologin utgår från att det är något som framträder, men det kommer vi inte åt. Det vi kan studera är hur något framträder, framträdandeprocessen. Saker framträder aldrig i sin helhet på en gång utan det är vi som samlar framträdanden i erfarenhetsströmmen till en helhet. ”I constitute an object in consciousness”.

Därmed är det också sagt att mina intentioner, motiv styr hur jag konstituerar objekten i medvetandet. De värden jag anser värdefulla styr i sin tur mina intentioner och motivationer. Sker då allt detta individuellt eller tillsammans med andra? Empati, ty. Einfühlung, som är det centrala i Edith Steins avhandling konstitueras inte på samma sätt som andra objekt, det är inte ett objekt i vanlig mening. Empati leder till ett ”tillstånd” som är en förutsättning för objektifieringen av andra framträdanden. Einfühlung konstituerar jaget och gör det möjligt att förställa sig andra egon. Alla känslor som grundlägger jaget kommer genom förmågan till Einfühlung. Jag vet alltså att jag inte är ensam eftersom det är de andra som ger mig existens i fenomenologisk mening.

 

Världen är dels styrd av materiella kausala orsaker och dels av motivationer och intentioner. Dessa två drivkrafter är beroende av varandra och samverkar. Naturvetenskap och humaniora är alltså oskiljaktiga. Samspelet mellan den personliga motivationen och det materiella ser andra och kan känna sig in i den handlande människan. De värden som ligger till grund för våra intentioner och motivationer som syns i mötet med den materiella världen blir alltså avgörande för de andra, mig och det materiella trots att de inte är direkt synliga. Värdena framträder i samspelet mellan den personliga och fysiska världen. De framträder i situationer som alla är olika.

Kommentera och fråga Diskutera Facebook Till sidans början

 

Senaste

Årets:

Höstfragment 2015

Alternativ till epigenetiken

Sommarfragment 2015

SMÅBRUKETS RENÄSSANS

MEDICAL NEMESIS

Filosofisk fysik

Vulgata och Maurice O'Connor Drury

Filosofisk psykologi

Påsktiden 2015

Olof Lagercrantz m.m.

Göran Burenhult m.m.

Minneslitteratur

ANAMNESIS

Ecklesiologi

Har C G Ekman återuppstått?

Tiden ännu en gång

Världens förändringar 1950-talet-2015

harald forss

2014:

de Chardin, Hammarskjöld och de Lubac

Om Elizebeth Anskombes bok "Intention" från 1957

Det moderna och Gösta Oswald

Historiska texter

Några reflektiner i allhelgonatid 2014

Om I. B. Singer, Vilhelm Moberg, Yesidierna m.m.

Lever de döda bland oss?

H.S Nyberg

15 år som lärare, lektor och rektor

Ett studiehus

World Religions and Christian Theology

Änglar

Sven Stolpe m.m.

Kettil Runske

Anteckningar februari 2014

En aspektiv föreställningsvärld

2013:

Årets sista anteckningar

Öst- och Västeuropa

"Samhälle utan skola, Lögnen om skolans..."

Om visshet

Ivan Illich

Om katekes och filosofisk psykologi

Skolfrågor och Traditionens betydelse

Anteckningar under sommaren

Midsommaranteckningar

Några gamla anteckningar

Återigen några Wittgensteinanteckningar

Katekes för vuxna?

Nya anteckningar under fastan

Ytterligare anteckningar om Teilhard de Chardins

Tidigare år:

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

 

Om mina reflektioner

© Per Linder