Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Pedagogik

Hur gör man forntiden, världens religioner, teologiska och filosofiska frågor, filologi, kyrkohistoria, kulturhistoria, idéhistoria, modern fysik och religionspsykologi tillgänglig för studenter på universitet och högskolor samt elever på gymnasie- och grundskolan. Det är inte svårt om läraren själv har gedigna kunskaper i sitt ämne.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Caligula, filmen Hets

Undervisning i medeltida skola

Skola idag

Platon samtalande med Aristoteles

 

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden