Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Antiqua et Hodierna (det forntida och det nutida) är ett forsknings- och bildningsföretag inom ämnesområdet humaniora. Exempel på ämnesområden är religionshistoria med religionsfenomenologi, filosofi, teologi, fysik och kosmologi, psykologi, svensk medeltid...
Syftet är att göra klassisk humanistisk forskning och frågeställningar tillgängliga för intresserade, traditionell folkbildning alltså.

I menyn till vänster finns korta presentationer av olika ämnesområden. Olika forskningsarbeten presenteras genom länken "forskningsarbeten". Kortare reflektioner inom olika ämnesområden hittar du genom länken "reflektioner".

Filosofie doktor Per Linder har varit verksam inom olika humanistiska områden alltsedan 1970 som student, dominikanmunk, sekreterare åt den katolske biskopen i Sverige, forskare i religionshistoria, universitetslektor och gymnasielektor samt gymnasierektor. Detta har lett fram till en bred humanistisk forskning. Nämnvärt är det förhistoriska Afrika, det forntida faraoniska Egypten, koptisk gnosticism, koptisk kristendom, allmän kyrkohistoria, allmän religionshistoria, egyptisk islam, sufism, jämförande forskning om Egypten, Mesopotamiens och Indiens forntida kulturer, Persiens forntida religion zoroastrism, filosofi alltifrån Grekland till idag, teologi från Kristi födelse till idag, idéhistoria från forntiden till idag, dagens kosmologi jämförd med forntidens föreställningsvärldar, pedagogiska frågor om hur man nutidsanknyter historiska ämnen, svensk medeltidshistoria med särskild inriktning på Östergötland...

Ämnesområden:

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden

 

Följ gärna Antiqua et hodierna på Facebook

 

KONTAKTINFORMATION: Adress: Haga 599 92 Ödeshög;

E-post: postmaster@antiquaethodierna.se

© Copyright: Mars 2016 Per Linder