Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Nya Testamentets exegetik

Nya Testamentet tolkas av många i olika sammanhang och med olika syften. Den kristna uppenbarelsen kan också studeras vetenskapligt oavsett tro. Texterna måste sättas in i sitt sammanhang och formbestämmas, dessutom måste orden noga analyseras. Sådana studier ger oupphörligt nya perspektiv på de gamla texterna.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Början av Markus Evangeliet både på grekiska och svenska

 

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden