Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Nutida religioner med fenomenologi

I dagens globala värld blir det allt viktigare att förstå olika kulturers religioner. Dessutom kan studier i främmande religioner och den egna kulturens religion vara en god hjälp att förstå den egna identiteten och kan bidra till att man kan se viktiga aspekter av det egna livet livet. Olika fenomen återfinns i de flesta av världens religioner. Hur skall dessa universella religiösa fenomen förstås?

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

 

 

 

Dalai Lama
Toriiport i Japan
Konfucius
Påven Franciskus
Moske i Medina
Brahma

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden