Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Mystik

Mystik, vad är det? Frågan är omöjlig. Ändå kan vi tala om mystikens väg utifrån en rad olika aspekter och personer. Mystikern är sällan overksam, han/hon spelar vanligen en aktiv och central roll för sin omgivning, men källan för aktiviteten är höljd i dunkel.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

 

Hjalmar Ekström

Martin Buber

Dag Hammarskiöld

Edith Stein

Mäster Johannes Eckhart

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden