Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Kyrkohistoria

Västerlandets historia är oskiljaktig från kyrkans historia. I 2000 år har kyrkan varit en av de viktigaste faktorerna i det historiska skeendet. Trots det är det många historiker som enbart beaktar kyrkans roll ur ett rent maktpolitiskt perspektiv i sin syn på historien. Klassisk kyrkohistoria försöker istället klarlägga hela kyrkans liv som en helt integrerad del av samhällsutvecklingen.
Per Linder har koncentrerat sin forskning på koptiska kyrkan, de första århundradenas kyrka, klosterväsendet i öst och väst, den romersk katolska kyrkan, den svenska medeltidskyrkan och hennes undergång genom reformationen.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Ökenklostret i Bawit. Mellersta Egypten

Koptisk ikon från Bawit

Vadstena klosterkyrka

Johannes Messenius

 

Peterskyrkan. Vatikanen

 

Olaus Petri

Domkyrkan i Uppsala

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden