Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Koptisk gnosticism

Runt vår tideräknings början väller radikal iransk dualism in över Medelhavsvärlden och får fotfäste inte minst i Egypten. Länge förde gnosticismen en hård kamp mot den fornegyptiska religionen och det som senare blev ortodox kristendom.
Fram till 1945 kände vi den egyptiska (koptiska) gnosticismen från några få fragmentariska texter och kyrkofädernas polemiska skrifter. I ett slag förändrades forskningsläget 1945 när det sk. Nag Hammadibiblioteket hittades i Övre Egypten, 52 gnostiska texter förhållandevis väl bevarade. Här nedan visas en handskriftssida ur den sk. Adamsapokalypsen och en svensk översättning. Vad är då gnosticism och vilken betydelse hade och har den?

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

ADAMSAPOKALYPSEN

1. Människans skapelse och hur hon förlorar gnosis

1. INLEDNING

Uppenbarelsen som Adam undervisade sin son Set i det sjuhundrade året i det han sade:
- Hör mina ord min son Set. När guden hade skapat mig av jorden tillika med Eva din moder levde jag med henne i en härlighet som hon sett i eonen som vi blivit till från. Hon undervisade mig ett kunskapens ord, den evige gudens. Och vi samlade de stora eviga änglarna ty vi var högre än guden som hade skapat oss och makterna som var med honom, dessa som vi inte kände.
Då bestämde oss guden i vrede, eonernas förste och makterna. Då blev vi två eoner och härligheten i våra hjärtan lämnade oss, mig och din moder Eva, tillika med kunskapen som andats i oss. Och den flydde från oss. Den gick in i stora ……. stort släkte ……. som inte blivit till från denna eon, som vi blivit till från, jag tillika med Eva din moder. Utan det (släktet) gick in i stora eoners säd. Därför har jag själv kallat dig vid den där mannens namn som är det stora släktets säd eller snarare är från honom. Efter de där dagarna avlägsnade sig den sanne gudens eviga kunskap bort från mig och din moder Eva. Sedan den där tiden lärde vi oss döda saker som människor. Då kände vi igen guden som hade skapat oss. Ty vi var inte främlingar till hans makt. Och vi tjänade honom i fruktan och slaveri.

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden