Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Idéhistoria

Denna vetenskapsgren försöker följa idéernas historia från förhistorisk tid till idag och idéernas samverkan med konst, den vetenskapliga utvecklingen, religioner och samhällsutvecklingen i stort. Dessa fyra kulturyttringar lever i symbios med varandra och kan inte särskiljas, men tillsammans med samhällsutvecklingen kan vi få en god överblick över kulturhistorien.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Förhistorisk grottmålning i Sahara

Mesopotamsk konst

Egyptisk konst

Grekisk konst

Målning av Picasso

Klassisk målning från renässansen

Målning av Monet, impressionist

 

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden