Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Fysik och religion

Relativitetsteorierna, kvantfysik, kvantmekanik och kosmologi har i grunden skakat om den klassiska fysiken och matematiken. Modern naturvetenskap ställer frågor och ger svar som har enastående likheter med uråldriga religioners världsbilder. Varför?
Dessa teorier sätts i olika arbeten i relation till gamla filosofier och religioner.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Heisenberg

Einstein

Michelson

Newton

Euklides

Morley

Galax

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden