Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Forntida kulturer

Per Linder har koncentrerat sig på den fornegyptiska kulturens föreställningsvärld, men han har även studerat Mesopotamien (sumerisk, babylonisk och assyrisk kultur), det forntida Persien, Indien, Kina, Grekland, det forntida Israel och den indoeuropeiska kulturen. Arkeologin och skriftfynd gör en jämförelse möjlig som visar fundamentala skillnader och likheter mellan dessa kulturers föreställningsvärldar och öppnar för olika teorier om hur man kan förstå dessa olikheter och likheter. Tanken att geografi, klimat, konst, religion, språk och samhällsskick samverkar som bl.a. Ivan Agueli föreställde sig ligger nära till hands. Kunskaper om dessa forntida kulturer är en förutsättning för att förstå särarten hos vår tids kulturer och deras utveckling.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

 

Ziqqurat. Irak

Kinesiska terrakottasoldater

Text ur dödahavsrullarna

Klagomuren. Jerusalem

Karnak. Luxor

Indoeuropeisk arkeologiskt fynd

Giza. Chairo

Arkeologisk lämning från Induskulturen 3000 fKr. Persien

Persepolis. Iran

Parthenon. Athen

 

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden