Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Fornegyptisk religion

Den fornegyptiska religionen och föreställningsvärlden, dvs. det faraoniska Egypten, har sedan antiken fascinerat. Inte minst hieroglyfskriften, de kolossala templen och gravkulten har fångat mångas intresse. Den egyptiska kulturen har dessutom haft enastående betydelse för andra kulturers utveckling.
Den faraoniska kulturen varade 3500 år. Per Linder har bedrivit forskning om hela denna kultur, men har koncentrerat sig på religionen under den senare delen, dvs. det ptolemeiska Egypten och det romerska Egypten. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt Isistemplet på ön Philae i övre Egypten.
Arkitektur, konst, kult och tempelinskriptioner är viktiga delar i Philaeforskningen. Isiskultens betydelse för senare epoker, främst för den koptiska kristendomen och den hellenistiska kulturen, är även den en viktig del av arbetet med Isistemplet på Philae.
En förutsättning för att förstå en forntida kultur är att vi i viss mån förstår kulturens språk. I språket och grammatiken ryms en hel del av kulturens föreställningsvärld. Därför har Per Linder skaffat sig grundläggande kunskaper i det fornegyptiska språket, hieroglyfskriften. Här nedan presenteras en kortare text från Isistemplet på Philae med en översättning som försöker återge textens poetiska natur.

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Isistemplet på ön Philae i Nilen, i övre Egypten

AVLELSEN

Solguden Re för sin son
nära dig Isis

allt livs givarinna
den rena öns drottning

härskarinnan
Philaes drottning

allt skydd, liv och makt vare med honom
liksom Re i evighet

---
Jag bringar dig Nilöversvämmningen
när det som är i honom kommer fram

alla länders gudomliga amma

så att templets folk
får vara i allt det goda

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden