Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

 

Filosofi

Exempel på filosofer som Per Linder ägnat särskild uppmärksamhet är Aristoteles, Thomas ab Aquino, Wittgenstein och Edith Stein.
Exempel på teman: Vetenskapsteori, kunskapsteori, ontologi, etik, rättsfilosofi, religionsfilosofi
Exempel på frågor: Vad är en människa? Livets mening, finns det en sådan? Vad är rätt och fel? Har man rätt att bryta mot lagen? Vad är vetenskap? Hur förhåller sig tro till vetande? Hur förhåller sig tro till förnuft? Finns det några rättigheter? Har människan en fri vilja? Är allt relativt? Liberalismens globala frihandel, är den bra? Guds existens?…

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

 

Sartre

Kant

Wittgenstein

Hildegard av Bingen

Sokrates

Descartes

Locke

Platon

Aristoteles

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden