Du samtycker till denna webbplats användande av cookies då du navigerar mellan webbplatsens webbsidor och använder dess tjänster. Läs mer.

Denna webbplats ansvaras av Per Linder.

Forskning och studier | Tankar och reflektioner | Möbelsnickeri | Filosofins och teologins historia

 

Dominikanorden

Dominikanorden spelade en oerhörd roll i Sverige från 1200-talet fram till reformationen på 1500-talet. I andra länder fortsatte den att spela en framträdande roll även efter 1500-talet, inte minst i Frankrike. I vår tid har t.o.m. dominikanerna återvänt till vårt land. Vad kännetecknar denna orden av bröder och systrar från 1200-talet till våra dagar. Europas historia och inte minst Sveriges är obegriplig utan god kännedom om denna ordens ideal och verksamhet. Hur har orden lyckats förena alla sina roller som t.ex. präster, teologer, filosofer, jurister, munkar, mystiker...

Per Linders relaterade forskning och studier inom detta ämne finns här.

Läs gärna även Filosofins och teologins historia.

Dominikus

Girolamo Savonarola

Mäster Johannes Eckhart

 

S:ta Maria kyrka i Sigtuna

Henri Dominique Lacordaire

Thomas ab Aquino

 

 

Kontakt

Diskutera

Facebook

Fornegyptisk religion

Nutidia religioner med fenomenologi

Koptisk gnosticism

Det medeltida Sverige

Religionspsykologi

Teologi

Fysik och religion

Filosofi

Forntida kulturer

Pedagogik

Idéhistoria

Kyrkohistoria

Nya Testamentets exegetik

Mystik

Dominikanorden